Hlavní činnost 

 firma se zabývá od srpna 2012 ukládáním inertních odpadů na povrchu terénu, čím rekultivuje vytěžený čedičový lom, mezi Kadaní a Kláštercem nad Ohří. Recyklujeme stavební materiály, drcení, třídění na ruzné frakce, tříděním zeminy, tuto recyklaci můžeme provést i na vašich stavbách.

Prodáváme písky, drcené kamenivo,tříděnou zeminu, kačírky, okrasné kamenivo a recykláty.

Náš třídič ANACONDA DF 410

  • vytřídí až 100 t/h
  • třídí na tři frakce dle použitých sít